İşimize İyi Bakıyoruz

“Bilim yolunu takip etmek, en iyisini üretmek ve gelişmek! İşte bunun için varız.”

Selçuk Yaşar
Onursal Başkan

İşe iyi bakmanın ilk akla gelen doğal sonucu ekonomik performanstır. Başarılı bir ekonomik performans gerçekten sadece bir sonuç olup, bu sonuca ulaşabilmek için katedilen yolun en önemli yapı taşlarından biri, şeffaflık, paydaşlara karşı sorumluluk, adillik ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yürütülen kurumsal yönetim anlayışıdır. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada toplumsal değerlere saygı gösteren Yaşar Topluluğu olarak, etik ve uyum  kapsamında, iş etiği kurallarına uygun hareket etmekte ve şeffaflığı gözetmekteyiz. Bu anlamda İş Etiği Kuralları Kılavuzumuz tüm çalışanlar için bir pusula niteliğindedir. Başarılı ekonomik performansın vazgeçilmez bütünleyicisi olan risk yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konusuna özel önem vermekteyiz. Riskleri tanımlamakta, analiz ve kontrol ederek izlemekteyiz. Tüm bu süreçte, paydaş diyaloğu, paydaşlarımızla iletişim metotlarımız ve iletişim sıklığımız, bölgesel ve sektörel gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiğimiz işbirliğimiz ürettiğimiz doğrudan ekonomik değerde ifadesini bulmaktadır.

Çiftçiler, üreticiler, tedarikçiler ve perakende sektörü ile iş birliklerimizin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını ön planda tutarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerin kalkınmasına ve iş ortaklarımızın ve dokunduğumuz toplumun ekonomik refahına önem vermekteyiz. Yaşar Topluluğu olarak ekonomik performansımızın sağladığı istihdam, iş olanağı ve düzenli gelir kapsamında paydaşlarmız üzerindeki etkimizi gözetmekteyiz.

 
Paylaş