Çalışanlarımıza İyi Bakıyoruz

“Başarı; ancak iyi kadrolarla, bu kadroların iyi yönetilmesiyle, moral motivasyonla mümkündür.”
Selçuk Yaşar

“Bilim-Birlik-Başarı” temelinde oluşturulan İnsan Kaynakları politikası kapsamında, çalışanlara adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir ortam sunulmakta, çalışanların kendilerini geliştirmeleri desteklenmektedir.

Yaşar Topluluğu’nda işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçleri, çalışanlara fırsat eşitliği sunularak yürütülmektedir. Çocuk istihdamına ve zorla çalıştırmaya izin verilmemekte, uygun çalışma koşulları sağlanırken kadın çalışanların iş yaşamında güçlenmesi desteklenmektedir.

“Çalışanlara İyi Bakmak” anlayışı ile, öğrenen organizasyon yapısında çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimini desteklemek için eğitimler verilmektedir. Topluluk şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik tüm şartlar eksiksiz yerine getirilmekte, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için çalışanlara eğitimler verilmekte ve süreçler düzenli olarak denetlenmektedir.

“Çalışanlara İyi Bakmak” anlayışımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda aşağıdaki başlıklarda ele alınmaktadır.

 
Paylaş