İş Ortaklarımıza İyi Bakıyoruz

“Şahsi başarılarımız güzeldir. Müşterek başarılarımız ise olağanüstü olmalıdır!”

Selçuk Yaşar
Onursal Başkan

Topluluğumuz “ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi ve iyi yönetişim uygulamalarına teşvik edilmesi” anlayışından hareketle tedarikçilerini sürdürülebilirlik yaklaşımına dahil etmektedir. Tedarikçilerimizin ilke ve değerlerimize, standartlarımıza ve taahhütlerimize uyum göstermeleri beklenmektedir. Bu amaçla tedarikçi değerlendirme sistemlerimizle kontrol ve denetim mekanizmamız işletilmektedir. Denetimlerimiz kalite ve ürün güvenliği odaklı olup, çevre, insan hakları ve etik uygulamalar gibi başlıklar kapsamında geliştirilmektedir.

 
Paylaş