Topluma İyi Bakıyoruz

“Ben değil, ‘biz’ varız!”
Selçuk Yaşar

Yaşar Topluluğu, tüketici ve müşterilerinin sağlığını ve güvenliğini birincil önceliği olarak görmekte, ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşlarının yaşamına değer katmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uyum gözetilmekte, tüketici ve müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülerek iyileştirici aksiyonlar alınmaktadır. İş süreçlerinin kusursuz ve verimli yürütülmesini sağlamanın en önemli araçları; kalite, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, müşteri memnuniyeti ve enerji alanlarında kurulan yönetim sistemleridir.

Ürün ve hizmetlerin sağlanmasında, tasarım aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte, değer zincirindeki tüm paydaşların çevre ve insan sağlığına yönelik hassasiyetleri ve sürdürülebilirlik konularında gelişen bilinçle değişen tüketici tercihleri dikkate alınmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ekonomik büyüme ve rekabette üstünlük sağlanması amaçlanırken çevre ve toplum için ortak değer yaratmak önceliklendirilmektedir. Tüm çalışmalar bu amaçlar doğrultusunda, bilim temelinde, sürdürülebilirlik ve kalite odağında yürütülmektedir.

Toplumsal katkı projeleri ile etki alanını her yıl genişleten Yaşar Topluluğu, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında şirketleri, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı, Pınar Enstitüsü ve Yaşar Üniversitesi ile sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan katkı sağlamaktadır.

Yaşar Topluluğu, kurumsal sorumluluk bilinciyle sürdürülebilir tarım ve hayvancılık konusunda üreticilerinin ve iş ortaklarının sürekli gelişimini desteklemeye yönelik üretici destek programları yürütmekte, ilgili yasaları, yönetmelikleri, uluslararası standartları ve iyi uygulamaları takip etmekte ve uygulamaktadır.

“Topluma İyi Bakmak” anlayışımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda aşağıdaki başlıklarda ele alınmaktadır.

 
Paylaş