Sürdürülebilirlik Manifestomuz

Yaşar Topluluğu olarak;
“Daha iyi bir yaşam için”...
Daha güzel bir gelecek,
Daha sağlıklı ve mutlu nesiller,
Daha güçlü bir toplum,
Daha temiz ve yeşil bir çevre,
Daha sürdürülebilir bir dünya için kalıcı değerler üretiyor, tüm paydaşlarımıza “işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakıyoruz”.


Bu anlayış doğrultusunda;

Misyonumuz; “Güvenilir markalarımızla tüketicilerimizin yaşamına değer katan kaliteli ürün ve hizmetler sunmak”,

Kurumsal değerlerimiz; “Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz”, “Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz”, “İnsan Kaynağımız”, “Etik Duruşumuz”, “Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz”dur.

Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız;

 • Sürdürülebilir kalkınma odaklı iş modellerini benimseyerek faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yüksek katma değer yaratmayı hedefleriz.
 • Kurumsal sorumluluk bilinciyle, stratejik ve operasyonel tüm kararlarda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu hareket eder, yatırım kararlarını alırken ekonomik, çevresel ve sosyal etkiyi gözetiriz.
 • Tüm paydaşlarımızın beklentilerini şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile yönetiriz.
 • Etik iş yapma anlayışımızdan ödün vermez, her türlü yolsuzlukla mücadeleyi ilke ediniriz.
 • Evrensel insan haklarını gözeterek cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, ulus, vb konularda ayrımcılık yapmaz, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleriz.
 • Çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sunar, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken kariyerlerinde ilerlemelerine imkan sağlarız.
 • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürün ve hizmetler sunarken yereli destekler, yerel değerleri koruruz.
 • Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin sağlıklı gelişimine destek olur, geliştirdiğimiz iş birlikleri ile toplumsal faydayı artırmayı amaçlarız.
 • Tüm bu faaliyetlerimizi yerine getirirken çevresel etkimizi ölçer, iyileştirmek için çalışır, bu amaçla iklim değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su ve atık su, döngüsel ekonomi ve atık ve biyoçeşitlilik alanlarında projeler gerçekleştirerek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuruz.
 • Ekosistemimizin genişliğinin etki yaratmadaki gücümüz olduğunun ve tüm iş ortaklarımızın iş yapma biçimlerinden sorumlu olduğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirlik anlayışımızı üretici ve tedarikçilerimizden müşteri ve tüketicilerimize kadar değer zincirindeki tüm paydaşlarımıza yaymayı ve uygulanabilirliğini sağlamayı amaçlar, sürdürülebilir ürün ve hizmet üretiminin devamlılığı için çevresel ve sosyal etkilerini ölçmeleri ve iyileştirmeleri için onları teşvik ederiz.
 • Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve standartları takip ederek süreçlerimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.
 
Paylaş