Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla kurumsal stratejisinin önemli bir bütünleyicisi olarak ele alan Yaşar Topluluğu, ekonomik boyutta; işletmeleri, marka ve ürünleri, çevre boyutunda karbon emisyonunun ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği gibi projelerle sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, sosyal sürdürülebilirlik boyutunda ise kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle uzun soluklu projeler yürütmekte, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

 
Paylaş