Yönetimin Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Yaşar Topluluğu olarak sürdürülebilirliği stratejimizin odak noktasında görüyor ve faaliyetlerimizi gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam bırakma hedefiyle sürdürüyoruz. “Değer zincirine iyi bakmak” olarak benimsediğimiz iş anlayışımızı tüm faaliyetlerimizde ortaya koyarak sürdürülebilir bir gelecek için odağımıza aldığımız insan kaynağımız ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı her geçen yıl geliştiriyoruz. Bu bilinçle, ilk olarak 2009 yılında yayımladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) İlerleme Raporu’nu takiben 2011 yılı itibarıyla her yıl yayımlamakta olduğumuz Yaşar Sürdürülebilirlik Raporumuzu tüm paydaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz.

2020 yılı boyunca Covid-19 pandemisinin zorluklarının üstesinden gelmek üzere tüm şirketlerimizde güvenli üretim süreci için gerekli önlemleri aldık. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için çaba gösterdik.

Yaşar Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası ışığında, daha iyi bir yaşam için yarattığımız değeri, topluma, tüketicilerimize, çalışanlarımıza, çevremize, müşteri ve iş ortaklarımıza iyi bakarak geliştiriyor ve paylaşıyoruz. Bu altı ana başlık ve her bir şirketimiz için geçerli olan kilit başarı göstergelerini sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkilendirdik ve yol haritamızı geliştirdik.

Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Komitemizin yanı sıra 2020 yılında topluluk genelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi çalışma gruplarımız çalışmalarına başladı. Komitelerimizde tüm şirketlerimizin temsilcileri konuya odaklı bir şekilde çalışarak projeler oluşturmaya başladılar.

Topluluk olarak karbon ve su ayak izimizi hesaplamaya devam ederken 2020 yılı için hedeflediğimiz birim ton üretim başına ortalama karbon emisyonunu yüzde 15 azaltma hedefimize çok yaklaştık. Öte yandan topluluk şirketlerimiz Pınar Süt ve Pınar Et, Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’ne programına bu yıl da gönüllü katılımcı oldular. Pınar Süt Türkiye 2020 CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Programında İklim ve Su Liderleri arasında yer alarak A- notu alırken, Pınar Et, CDP Karbon ve Su Ayak İzi çalışmalarıyla B notu aldı.

İnovasyon, dijitalleşme ve sağlam altyapı hedefleri kapsamında AR-GE merkezlerimizin çalışmaları toplum sağlığını ve refahını korumaya hizmet ediyor. Aynı zamanda Toplumsal Yatırım Programlarımızı daha ileri taşıyarak daha çok insana fayda sağlamak üzere geliştiriyor ve eğitimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi “Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık forumda, “The Impact Management Journey” oturumunda “örnek kapsayıcı iş modeli” olarak Türkiye’yi temsil eden tek proje oldu.

Projelerimizin Topluluk dışı kurumlarca da değer bulması bizlere gurur veriyor. Tüm iyi niyetimiz ve anlamlı eylemlerimizle sürdürülebilir büyümeye inanıyor, Dünya’ya iyi bakmak için siz paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

Mehmet Aktaş
Yaşar Holding İcra Başkanı
 
Paylaş