Yönetimin Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Nüfus artışı, dijitalleşme hızı ve iklim krizi başta olmak üzere birçok küresel gelişmenin etkisiyle büyük bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşüme, sürdürülebilirlik temelli bakış açısıyla, yenilikçi yaklaşımlarla, inovasyonla, verimli ve daha kapsayıcı çözümlerle uyum sağlayabilir, dünyamızı daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz.

Son 20 yıldır daha çok konuşulmakta olan ve her geçen yıl etkisini daha fazla hissettiğimiz iklim krizi, tüm ülkelerin, kurumların ve bireylerin ana gündemi olurken, yaşama ve ekonomiye doğrudan etki eden doğal afetler iklim krizinin de etkisiyle daha şiddetli ve yıkıcı hale geldi. İklim krizinin etkileri bilinen, görünen ve gelecek için tahmin edilebilen seviyeye ulaştı.

IPCC başta olmak üzere uluslararası olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin etkilerini yansıtan raporlarda, iklim krizinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için kritik bir tehdit haline geldiği ve geleceğe yönelik ortak hareket edilmediği taktirde herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin güvence altına alınmasının zor olduğu vurgulanıyor.

Sürdürülebilirlik, sadece ülkelerin, sadece kurumların veya sadece bireylerin sorumluluğu olamayacak kadar önemli bir konu ve bizleri ve gelecek nesilleri daha iyi bir geleceğe ulaştıracak uzun bir yol. Sürdürülebilirlikte hepimizin hedefi aynı, geleceğimiz ortak.

İş dünyasının, sürdürülebilirlik alanındaki rolünün bilincinde ve bize düşen sorumluluğun farkındayız. Yaşar Topluluğu olarak 78 yıldır olduğu gibi, tüm paydaşlarımızı ve dünyamızı daha iyi bir yaşama ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu stratejilerimiz ve hedeflerimizle daima en iyi ürünü üretme, en iyi hizmeti sunma, tüm faaliyetlerimizle paydaşlarımıza iyi bakarak daha iyi bir yaşama ulaşma hedefiyle çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturan “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlarımıza iyi bakma” mottumuz doğrultusunda, 2022 yılında da işimize, çalışanlarımıza topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdük. On ikinci sürdürülebilirlik raporumuz olan ve doğanın bilgeliğini temel alarak “daha iyi bir yaşam için doğanın rehberliğinde” temasıyla hazırladığımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ile, daha iyi bir yaşam sunma idealimize hizmet eden sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, etkimizi ve hedeflerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alarak kurduğumuz kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birlikleri ile etki alanımızı artırarak, performansımızı gözden geçirerek, araştırarak, geliştirerek ve daha iyisini hedefleyerek sürdürülebilirlik yolculuğumuz devam ediyor. İş süreçlerimize ve yatırım da dahil tüm kararlarımıza entegre ederek, sadece bir alanda değil her alanda sürdürülebilirliği gözeterek ve bu yolda paydaşlarımızla birlikte değer yaratarak ilerliyoruz.

Her alanda olduğu gibi sürdürülebilirlik alanında da şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik yaklaşımı, gönüllü uygulamadan çıkıp yasal bir sorumluluk olma sürecinde. Yaşar Topluluğu olarak, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız 2007 yılından bu yana sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik olarak yönetiyor, ölçerek ve hedefler koyarak ilerlediğimiz sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, her yıl, 10 büyük şirketimizin bilgilerini ve verilerini dahil ederek hazırladığımız Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu ile çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızı, iyileştirmeleri, hedefleri ve hedefe giden yolda gelişmeleri şeffaflık ilkesiyle kamuoyuna sunuyoruz.

Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve projelerin başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızca benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve iyi uygulamaların paylaşılarak Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik anlayışına hizmet eden faaliyetlerin yürütülmesi için Yaşar Holding ve şirketlerinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komiteleri, İklim Krizi Çalışma Grupları, “Eşit Yaşar’ız” Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grupları, 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü.

Küresel bir risk olan iklim krizinin etkilerini azaltmak üzere faaliyet alanlarımızın olduğu her noktada sera gazı, su, enerji ve atık yönetimi konularında oluşturduğumuz strateji ve hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Şirketlerimiz: Pınar Süt, Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerini kamuoyuna açıkladı.

Karbon ayak izimizi azaltmak için etkili stratejiler geliştiriyor, enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Topluluk şirketlerimizden Desa Enerji’nin kolaylaştırıcı etkisiyle, Topluluk genelinde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları devam ediyor. 2022 yılında Pınar Et üretim tesislerinde 1,77 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi yatırımıyla, Pınar Et’in kullandığı elektrik enerjisinin %10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesini hedefliyoruz.

Dyo Boya, Kasım ayında Mısır’da düzenlenen, iklim kriziyle mücadele kapsamında tüm dünya ülkelerini çözümün bir parçası olmaya davet eden, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) ve Paris İklim Anlaşması’nın yerine getirilmesi için ülkeleri ve kurumları harekete geçirmeyi amaçlayan 27. Taraflar Konferansı’na (COP 27) katılarak iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği iyi uygulamaları ve ilerleme adımlarını aktarma fırsatı buldu.

Su yönetim politikamız çerçevesinde suyun verimli kullanılması, kaynağında korunması ve atık su yönetiminin çevre koruma prensipleri çerçevesinde yapılması konularında çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl gönüllü olarak iklim değişikliği ile mücadele alanında yaptıkları çalışmaları Karbon Saydamlık Projesi - CDP kapsamında raporlamaya devam eden Pınar Süt ve Pınar Et, 2022 yılında su güvenliği alanındaki çalışmalarını da CDP kapsamında raporlamayı sürdürdü.

Üretim ve operasyonel süreçlerimiz sonucu meydana gelen atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması, kazandırılamadığı durumlarda en uygun koşullarda bertaraf edilmesi “Sıfır Atık” politikamızın temelini oluşturuyor. Bu anlayışla Viking Kağıt tarafından 2022 yılında tamamlanan, içecek kartonlarının %100 geri dönüştürülmesi ile temizlik kağıdı üretimi yatırımı, döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden biri oldu. Viking Kağıt 2022 yılında 27 bin tonu aşkın birinci hamur ve yazı tabı kağıdı ile 4 bin tonu aşkın karton içecek kutusunu dönüştürerek ekonomiye geri kazandırdı.

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG)’nin ilk imzacılarından olarak Yaşar Holding, Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek şirketlerimiz ile 2023 yılına kadar taahhüt ettiğimiz 90 ton plastik azaltım hedefini 2021 yılı sonunda gerçekleştirdik ve taahhüt kapsamındaki toplam azaltım miktarımız 2022 yılıyla birlikte 144,7 tona ulaştı. 2022 yılında Pınar Süt ve Dyo Boya şirketleri de belirledikleri hedefler ile raporlamaya dahil edildi.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, yerel ekonomiyi desteklerken hem bölgesel hem de ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunuyoruz. Gıda, içecek, boya ve temizlik kağıtları sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimiz başta olmak üzere tüm Topluluk şirketlerimizde yeni teknolojilere ve inovasyon çalışmalarına yatırım yaparak yüksek kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre dostu ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.

Güçlü toplum yaratma hedefimize ulaşmak için etik yönetim anlayışımız çerçevesinde çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanması ve kadın çalışanların güçlenmesi, öncelikli konularımız olmaya devam ediyor.

Türkiye’de öncüsü olduğumuz gıda ve içecek sektörlerinin toplumun sağlığı ve refahı için stratejik öneme sahip sektörler olduğunun bilinciyle, çiftçilerimizin gelişimine yönelik “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ve sağlıklı beslenmeye yönelik “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerimizi Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde sürdürüyoruz. Gençlerin tarım sektörüne kazandırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı”nın ilk aşamasında İzmir ve ilçelerinde hem genç çiftçilerimiz hem de kadın çiftçilerimiz dahil edilerek yapılan araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Projemizi ülkemiz geneline de yayarak gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İşimizle toplumsal değer yaratma, yerel ekonomiye katkıda bulunma amacıyla tedarik zincirimizi mümkün oldukça yerelleştiriyor ve yerinde istihdam politikaları yürütüyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için Topluluk şirketlerimiz, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Yaşar Üniversitesi ile eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumsal katkı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm iç ve dış paydaşlarımızla ilişkilerimizde kapsayıcılık, çeşitlilik ve hakkaniyeti teşvik eden uygulamaları hayata geçirerek toplumun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik projelerimizin yanı sıra, dijital dönüşüm | Proje Feniks ve kültürel dönüşüm projelerimizi 2022 yılında başlatarak Topluluğumuzun geleceği ve işimizin sürdürülebilirliği için güçlü adımlar attık. 2023 yılı ve sonrasında projelerimizin tamamlanmasıyla yarattığımız ekonomik ve toplumsal değer artarak büyümeye devam edecek.

Sürdürülebilirlik uygulamalarımızla, liderlik ettiğimiz sektörlerimizde ve ülkemizde bu uygulamaların yaygınlaşmasında da öncü olarak, ürün ve hizmetlerimizle müşteri ve tüketicilerimizin memnuniyetini artırarak, toplumsal projelerimizle yerel tedarikçilerimizin ve gelecek nesillerin refahına katkıda bulunarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda güçlü geleceğe tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Köklü geçmişimiz, güçlü insan kaynağımız, kurucularımızdan aldığımız ve hep birlikte daha ileriye taşıdığımız yenilikçilik vizyonumuz ve bugünlere birlikte ulaştığımız paydaşlarımız en büyük gücümüz.

Değerlerimizi değerleri olarak benimseyen ve “daha iyi bir yaşam için” idealimizi paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 
Paylaş