Sürdürülebilirlik Yönetimi

Yönetim Kurulu, Sürdürülebilir Kalkınma Politikası’na liderlik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin öncelikleri kapsamında şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmelerini sağlamaktadır. Topluluk genelinde sürdürülebilirlik politikasının benimsenmesi ve geliştirilmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi ayrıca risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak stratejinin iyileştirilmesini ve çalışanlar için kolay uygulanabilir olmasını amaçlamaktadır. Düzenli toplantılar yapılarak gerekli iyileştirmeler tespit edilmekte ve şirketlerde yer alan Sürdürülebilirlik Komiteleri ile birlikte konulara uygun aksiyonlar alınmaktadır.

İsrafı Önleme Komitesi, Etik Kurul, Fizibilite Komitesi, Sürdürülebilirlik Yarışması Komitesi gibi komiteler Sürdürülebilirlik Komiteleri dışında kalmakta ancak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamakta, bu anlamda Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı ile uyumlu ve entegre çalışmaktadırlar. Yaşar Topluluğu şirketleri dış pazarlardaki varlıklarını, içinde bulundukları pazarların çerçeve metinlerine ve uluslararası sertifikaların gereklerine uygun olarak devam ettirmektedir. Birçok Topluluk şirketindeki sürdürülebilirlik uygulamaları yerel zorunlulukların dışında özverili çalışmalar gerektirmektedir. Bu anlamda sektöre özel ve genele uyarlanabilecek iyi uygulamaların Topluluk şirketlerinde yaygınlaşması çalışmaları sürdürülmektedir.

Her alt başlıkta komiteler ve çalışma grupları oluşturan Yaşar Topluluğu, stratejik hedeflerini bu iç yapılandırma sistemleri ile düzenlemekte ve gözden geçirmektedir.

İşe İyi Bakmak felsefesinin Topluluk özelinde temel çıktılarından biri olan ve 2005 yılından bu yana düzenlenen, 2016 yılıyla birlikte kapsamı genişletilip sürdürülebilirliğin alt başlıkları olan ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarında değerlendirme yapılan “Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması’’ düzenlenmektedir. 2018 yılında yarışma kapsamında Yaşar Topluluğu şirketlerinden 36 proje başvuruda bulundu.

Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Yarışması başvuru kriterlerini karşılayan, 21 ekonomik, 10 sosyal ve 5 çevresel sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirilen toplam 36 projenin sunumu ve değerlendirilmesi yapıldı.

Yarışma kapsamında kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, etkin ve verimli kaynak kullanımının yanı sıra toplumsal katkı projeleri ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına etki eden, Topluluğun kurumsal değerlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmaların ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmaların Topluluk içinde örnek teşkil ederek yaygınlaşması ve çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışının gelişimi amaçlanmaktadır.

2018 Sürdürülebilirlik Ödüllerinde her üç kategoride kazanan toplam 9 projenin tanıtımı ve ödülün sahiplerine verilmesi “Yaşar Sürdürülebilirlik Günü” etkinliğinde gerçekleştirilmiştir.

 
Paylaş