Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Ziyaretçilerimizin www.yasar.com.tr adresindeki web sitemize ("Sitemiz") vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda belirtilen Gizlilik Kullanım Koşulları benimsenmiştir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

  • Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri, ziyaretçiler tarafından sunulan verileri yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır:
  • Basılı yayınlar / yazışmalar göndermek,
  • Elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
  • Kazanılan ödülleri teslim etmek,
  • İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek.

Kişisel bilgilere sadece yetkili Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri, ziyaretçi bilgilerini açıklamadan, istatistiksel verileri web sitesini iyileştirmek ve genel olarak ziyaretçiler hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, ziyaretçi profilini belirlemek amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketlerinin kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu olmaz.

Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla ziyaretçilerin gideceği diğer sitelerin, Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik ve Kullanım Koşulları’na uyacağını garanti etmez.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait kullanım şartları geçerlidir. Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu değildir.

Sitemizden doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan öğeler dahil Sitemiz üzerinden sağlanan bilgiler ve içerikle ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak garanti vermeyiz; hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmayız. Siteye gönderilen yorum ve bilgilerin güvenilmesi gereken tavsiye niteliğinde olması amaçlanmamaktadır. Sitedeki yanlışlardan veya kusurlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz ve Sitede yer alan bilgi ve görüşler temelindeki kararlar sadece Ziyaretçi’nin sorumluluğundadır.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda  tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Topluluğu Şirketleri’ne aittir. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. YAŞAR HOLDİNG A.Ş.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Ziyaretçi Üyelik sistemi kullanılması durumunda YAŞAR HOLDİNG A.Ş tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve YAŞAR HOLDİNG A.Ş’de oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak “Sitemiz” üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde YAŞAR HOLDİNG A.Ş., talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve YAŞAR HOLDİNG A.Ş şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

YAŞAR HOLDİNG A.Ş herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle YAŞAR HOLDİNG A.Ş’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

YAŞAR HOLDİNG A.Ş kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YAŞAR HOLDİNG A.Ş sorumlu tutulmayacaktır.

YAŞAR HOLDİNG A.Ş ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.

Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan Ziyaretçi sorumludur.

Sitemizle veya Sitemizin, Sitemize bağlantı yapılan web sitelerinin ve gönderilen materyallerin kullanımıyla, kullanılamamasıyla ya da kullanım sonuçlarıyla bağlantılı olarak Ziyaretçi’nin neden olduğu doğrudan, özel, dolaylı ya da tesadüfi zarar veya ziyanlardan YAŞAR HOLDİNG A.Ş ve Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu tutulamaz.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda ....+90 232 495 00 00 numaralı  telefonumuzdan veya info@yasar.com.tr eposta adresinden YAŞAR HOLDİNG A.Ş ‘ye danışabilirsiniz.

 
Paylaş