Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Her anlamda değişime ve dönüşüme şahit olduğumuz 2020 yılını geride bıraktık. Toplumsal, siyasi ve ekonomik açıdan yoğun bir gündemle başladığımız 2020 yılında ülkeler arasındaki ticaret savaşları, ABD’deki seçimler ve Brexit süreci sorunlarına cevap ararken Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan COVID-19 salgınının etkisiyle tüm dünyada dengeler değişti. Bu zorlu dönemde Yaşar Topluluğu olarak 75 yıllık tecrübemizden edindiğimiz güç, iş ortaklarımızla kurduğumuz köklü ilişkiler, aldığımız hızlı ve akılcı aksiyonlarla faaliyet gösterdiğimiz alanlarda güçlü konumumuzu koruduk. Tarihi bir dönüşümün içinde olduğumuz bu dönemde, Yaşar Topluluğu olarak, faaliyette bulunduğumuz sektörleri geliştirme ve büyütme, markalarımızı dünya ölçeğine çıkarma idealiyle “daha iyi bir yaşam için” çalışmayı sürdürüyoruz.


Genlerimizde bulunan girişimcilik ruhu ve öncü olma özelliği ile bugün Türkiye’nin en büyük sanayi topluluklarından biri olarak 21 şirketimiz, 25 fabrikamız ve tesisimiz, 2 vakfımız ile tüketicilerimizin yaşamına değer katan kaliteli ürün ve hizmetler sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ana iş kollarımız olan gıda, içecek, boya başta olmak üzere temizlik kâğıtları, enerji, bilgi teknolojileri, turizm ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor, dokunduğumuz her alanda yaşama renk, tat, sağlık ve kalite katarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Benimsediğimiz sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde ülkemize yatırım yapmayı sürdürüyor, tüm paydaşlarımızı daha iyi bir yaşama ulaştırmak için çalışıyoruz. Yaşar Topluluğu olarak yıl boyunca ülkemize ve dünyaya yönelik gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ederek etkili ve yerinde çalışmalara odaklandık. Özellikle sağlık ve hijyen beklentisinin arttığı 2020 yılında bu yönde daha fazla ürün ve hizmet geliştirmeye yoğunlaştık. Güçlü Ar-Ge merkezlerimizde yürüttüğümüz kalite ve verimlilik odaklı projelerle değişimin ve sektörlerimizin öncüsü olmayı sürdürdük.

Müşterilerimizin değişen yaşam şartlarını ve beklentilerini sürekli takip ve analiz ederek inovatif ürün ve hizmet geliştirme çalışmaları yürüten Topluluk Şirketlerimiz, rekabet ettikleri sektörlerde proaktif bakış açısıyla güçlü konumlarını korumayı başardı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından biri olarak, 2020 yılında yaşanılan zorluklara rağmen, tüketicilerimizin beklentilerine cevap verebilmek için pazarlama, Ar-Ge ve üretim departmanların inovatif proje odaklı çalışmalara devam ettik.

Kurucu değerlerinin temelinde gördüğü sürdürülebilirliği stratejilerinin odağında konumlayan Yaşar Topluluğu, topluma karşı sorumlu, etik değerlere bağlı ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007 yılında imzalayarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini sistematik hale getiren Topluluğumuz, bu doğrultuda hedefler koyarak ve bu hedeflere ulaşmak için çalışarak ilerliyor. 2009 yılından beri sürdürülebilirlik için attığımız adımları işimize, çalışanlarımıza, topluma, iş ortaklarımıza ve çevreye iyi bakma anlayışımız çerçevesinde tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Çok değerli çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın emekleri ve ürettikleri değerler sayesinde büyümeye devam ediyoruz. 2021 yılında da yine dönemin gerekliliklerini doğru okuyup analiz ederek öngörülü ve temkinli adımlar atarak öncülüğümü ve liderliğimizi sürdüreceğiz. Bizi bir arada tutarak aynı yöne bakmamızı sağlayan kurumsal değerlerimizin ışığında, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak hedefiyle fikirler ve projeler geliştirmeye, bilimin gereklilikleriyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız ile işlerimizi büyütmeye devam edeceğiz. İnsanlığa ve dünyamıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle değer üretmeyi sürdüreceğiz.

Kurucumuz ve onursal başkanımız Selçuk Yaşar’ın işaret ettiği “Bilim, Birlik, Başarı” yolu, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturacak. Bilim yolundan sapmadan, birlik ve beraberlik içinde nice başarılara ulaşacağımıza inanıyor, bizlere her daim inanan, güvenen, başarı için birlikte yürüdüğümüz tüm paydaşlarımıza Yaşar Topluluğu adına en içten saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Mustafa Selim Yaşar

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
Paylaş