Yılmaz Gökoğlu

Yılmaz Gökoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yılmaz Gökoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. 1978 - 1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak, 1983 yılında Yaşar Topluluğuna Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak katılan Yılmaz Gökoğlu, 1988-1990 yıllarında Dyosad A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, 1990-1995 yıllarında Tuborg A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1995 yılından itibaren Yaşar Holding A.Ş.’de sırası ile Denetim Koordinatörlüğü, Mali İşler ve İştirakler Koordinatörlüğü, Temmuz 2000 tarihinden itibaren Mali İşler ve İştirakler Başkan Yardımcılığı ve Nisan 2001’den itibaren de mevcut görevlerine ek olarak Denetim Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Nisan 2009 - Nisan 2014 tarihleri arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Yaşar Holding’de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Yılmaz Gökoğlu, Topluluk bünyesinde bulunan diğer şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyesi ve Komite Üyesi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Üyesidir. Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyeliği, Hesap Uzmanları Derneği Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Derneği Üyeliği ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyeliği bulunmaktadır.

Yılmaz Gökoğlu, Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavirlik lisanslarına da sahiptir.

 
Paylaş