Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sürdürülebilirlik

Dünyamızdaki hızlı değişime paralel olarak, ekonomik, çevresel ve sosyal ortamlarımız da hızla değişime uğramakta. İşte bu nedenle biliyor ve gözlüyorum ki; sürdürülebilirliği iş sistemlerinin ve karar verme süreçlerinin bir parçası haline getirmedikçe, rekabetçi olmak mümkün değildir.

2007’de imzaladığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi sonrası, 2009 yılından bu yana, bir önceki yıla göre daha kapsamlı hazırlayıp paylaştığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda, hep iki noktaya vurgu yaptık. Birincisi, sürdürülebilirlik bir yolculuk. Bu yolculuk paydaşlarımızla beraber yapılınca amaçlanan sonuçlara ulaşabilir. İkincisi ise, sürdürülebilirliğin iş süreçlerimizin bir parçası haline gelmesi gerektiğidir. Sürdürülebilirlik yönetim kurulu odasından, fotokopi odalarına kadar benimsenmeli ve tüm değer zinciri bu anlayış ile yönetilmelidir.

Sürdürülebilirliğin değer zincirimize yayılması ve paydaşlarımızın bizden beklentilerini anlamak, farkındalığı ve bilgiyi arttırmak adına çalıştaylar, eğitimler düzenledik. Yüz yüze ve dijital ortamda anket çalışmaları gerçekleştirdik. Böylece sürdürülebilirlik yolculuğumuza paydaşlarımızı da dahil ettik.

Sürdürülebilirlik stratejimizi gözden geçirerek, aksiyon planlarımızı revize ettik. Yönetmeliklerimiz, işe alım süreçlerimiz ve ilgili diğer dokümanlarımız sürdürülebilirlik odağı ile gözden geçirilmeye başlandı. İyi uygulama örneklerimizi çoğaltmak adına Sürdürülebilirlik Yarışması’nı başlattık.

Çevre sürdürülebilirliğinde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız devam ederken, su başta olmak üzere etkin kaynak kullanımı önceliğimizdir. Çalışanlarımız için adaletli, güvenli, eşit fırsatlar sunan çalışma ortamları yaratırken, kadının güçlenmesi odağımızdadır.

“Daha iyi bir yaşam için” Yaşar Topluluğu şirketleri olarak yarattığımız değeri tüm değer zincirindeki paydaşlarımızla paylaşırken, kuruluşumuzdan bu yana tüketicilerimize sunduğumuz güvenli ve kaliteli ürünlerimizi sürdürülebilir iş modelleri ile sunmaya devam edeceğiz.

Mustafa Selim Yaşar
Yönetim Kurulu Başkanı

 
Paylaş