Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Yaşar Topluluğu kuruluşundan bu yana ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği benimsemiş ve bunu tüm faaliyetlerinin odağı haline getirmiştir.

2000 yılında OECD’nin sunduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ile resmiyet kazanan Yaşar Topluluğu sürdürülebilirlik kültürü, 2007 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ile yayınlanan Küresel İlkeler Sözleşmesi’yle sürdürülmüştür. 2009 yılı itibarıyla KİS İlerleme Raporu ve 2011 yılı itibarıyla GRI raporlaması çerçevesinde sürdürülebilirlik raporu yayınlayan Yaşar Holding, performansını düzenli olarak paydaşlarının bilgisine sunmaktadır.

2016 yılında başlatılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uyumluluk çalışmalarıyla, Topluluk şirketlerinde gözden geçirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uyumluluk stratejileri belirlenerek Holding hedefleri tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır.

1960-1999

Yaşar Topluluğu’nda sosyal sorumluluk çalışmaları, 1960’lı yıllarda resmiyet kazanarak kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında toplanmaya başlamıştır. Topluluğun ilk kurumsal sorumluluk çalışmaları Dyo’nun 1960’lı yıllarda okuma-yazma kursları ve çalışanlara tanıdığı sosyal olanaklarla başlamıştır. 1967 yılında Dyo, özel sektörde bir ilk olarak düzenlediği resim yarışmalarıyla sanatın toplumda gelişmesine dair adımlar atmıştır. 1969 yılında İzmir Bademler Köyü’nde yapılan tiyatro ise kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının köklerini göstermektedir.

1974 yılında, sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme amacıyla eğitim ve kültür çalışmaları gerçekleştirmek üzere kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim yatırımları ve burslar ile eğitime destek olurken, Selçuk Yaşar Müzesi ve Sanat Galerisi ve Dyo Sanat Ödülleri ile kültür hizmetleri gerçekleştirmektedir. 1985 yılında açılan Selçuk Yaşar Müzesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel resim müzesidir. Vakıf ayrıca, 1998 yılından bugüne arkeolojik kazılara desteğini sürdürmektedir. İlköğretim çağındaki çocukların sanata ilgisini artırmak ve geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla ilk kez 1981 yılında düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması, 37 yıldır aynı heyecanıyla devam etmektedir.

1987 yılında kurulan Pınar Çocuk Tiyatrosu, çocuklara sanat sevgisini aşılamak için 30 yılı aşkın sürede Türkiye’nin dört bir yanından üç milyondan fazla çocuğa ulaşmış, çocuklarımızın ücretsiz olarak tiyatro ile buluşması sağlanmıştır. Sorumlu işletme anlayışının bir parçası olarak, 1973 yılından itibaren Pınar Süt’ün çiğ süt üreticilerine sağladığı destekler ve eğitimler, Topluluğun değer ve hedeflerinin sürdürülebilir kurumsal sorumluluk anlayışını göstermektedir.

Yaşar Topluluğu’nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar’ın liderliğinde 60 yılı aşkın süredir Karşıyaka Spor Kulübü’ne destek verilmektedir. Pınar, 1998 yılından bu yana ana sponsor olarak Karşıyaka Basketbol Takımı’na ve altyapıda spor yapan binlerce minik sporcuya destek sağlamaktadır. 1998 yılında kurulan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ise, İzmir’in iki vakıf üniversitesinden biri olan Yaşar Üniversitesi’ni eğitime kazandırmıştır.

2000-2008

2000 yılında OECD’nin sunduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ile uluslararası standartlar doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar, Sermaye Piyasaları Kurulu Yönetim İlkeleri ve İnsan Kaynakları Performans Yönetim Sistemleri ile devam etmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik yolculuğuna ise Birleşmiş Miletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kapsamında özel sektör için oluşturulan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM KİS) 2007 yılında imzalanarak başlanmıştır.

2009-2010

2009 yılında ilk defa BM KİS İlerleme Raporu yayınlanarak, sözleşme hedeflerine bağlılık ve bu doğrultuda alınan yol ifade edilmiş, takip eden yıllarda yayınlanan raporda ise istikrarlı ilerleyiş kamuoyuna sunulmuştur. Yine 2010 yılında ‘Kurumsal İtibar’ projesini hayata geçirmek üzere Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Yönetim ve Etik, Kurumsal Değerler alt komiteleri oluşturulmuştur. Buna ek olarak, 2010’da Topluluk içerisinde karbon ayak izi hesaplamaları başlatılmıştır. Karbon ekipleri ve liderleri aracılığıyla söz konusu süreçler, tüm değer zinciri içinde yaygınlaştırılmıştır.

2011

Topluluk sürdürülebilirlik performansını daha ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir niteliğe kavuşturmak için BM KİS ile uyumlu olan Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarını uygulamaya başlayarak ilk Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamıştır. Aynı yıl Topluluk şirketlerinden Pınar Süt, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.

2012

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi hazırlanmıştır.

“Yaşar Akademi” markasıyla e-öğrenme metodolojisini kullanarak çalışanlar için eğitim platformu oluşturulmuştur.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından gündeme getirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde sürdürülen “İş’te Eşitlik Platformu”na katılım gösterilmiştir.

Pınar Et, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.

Dyo Boya, Kocaeli Sanayi Odası’nın 18. Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü Yarışması’nda büyük işletme kategorisinde çevre ödülü kazanmıştır.

2013

Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için bilimsel çalışmaları desteklemek üzere Pınar Enstitüsü faaliyete geçmiştir.

Tüm Topluluk şirketlerinde su anketleri yapılarak su ve atık su yönetimi için ihtiyaçlar belirlenmiştir. Topluluğun tüm şirketlerinde çalışanların oryantasyon sürecinin bütünsel yürütülmesi amacıyla “Oryantasyon Prosedürü” yayınlanmıştır.

Tamamen otizmli çocukların eğitim göreceği, 18 derslikli Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’nin yapımı tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Pınar Su ve İçecek, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.

Superbrands International tarafından yapılan araştırmada Pınar, Türkiye’nin süper markaları arasında yer almıştır.

2014

Sera gazı envanter yönetim sistemi oluşturmak ve su ayak izini hesaplamak üzere çalışmalara başlanmıştır.

Pınar Süt ve Pınar Et’in Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kurumsal yönetim derecelendirme notları, yukarı yönlü olarak revize edilmiştir.

Mediacat tarafından Felis ödülleri ile PR alanında başarılı projelerin ödüllendirildiği “Brand Voice” kategorisinde Pınar, “Pınar Çocuk Resim Yarışması” ile büyük ödüle layık görülmüştür.

Pınar Süt, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.’si düzenlenen Sanayide Enerji Verimliği Proje Yarışması’nda, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis kategorisinde, gıda ve içecek alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü kazanmıştır. Dyo Boya Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge merkezlerini değerlendiren

“Ar-Ge Merkezi Performans Endeksi” sonuçlarına göre kimya sektöründe en başarılı Ar-Ge merkezi olmuştur.

2015

Pınar Et bünyesinde “Hayvan Refahının İyileştirilmesi” projesi gerçekleştirilmiştir.

Pınar Su ve İçecek bünyesinde Geri Dönüşümlü Ambalajlı Doğal Kaynak Suyu üretimi yapan Bursa Tesisi açılmıştır. Bu yatırım ile birlikte geri dönüşümlü ürün kapasitesi “335.000 ton/yıl”dan “568.000 ton/yıl”a çıkarılarak yaklaşık %70 oranında artırılmıştır.

Karbon Şeffaflık Programı CDP’ye su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olan Pınar Süt, CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda gönüllüler arasında ilk sırada yer almıştır.

2016-2018

2017 yılında Pınar Süt CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülü ve CDP Türkiye Su Liderleri Ödülü’ne layık görülmüş, 2018 yılında ise her iki alanda B skorunu elde etmiştir.

Değişen dünya koşullarına bağlı olarak, BM, yeni sürdürülebilirlik hedef ve yaklaşımını Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri çerçevesinde kamuoyuna sunmuştur. Bu değişim Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni bir yön vermiş, üst yönetimden başlayarak yürütülen çalışmalar ile Topluluğun iş hedefleri ile 2030 Kalkınma Hedefleri arasında uyumlandırma ve güncelleme gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalara bağlı olarak Yaşar Topluluğu 2030 İş Hedefleri hazırlanarak, tüm şirketlerde gözden geçirme çalışmaları yapılmış, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumluluk stratejileri belirlenmiş ve Topluluk hedefleri tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Eskişehir’de yaptırılan ve 2017 yılında temeli atılan, Eskişehir/Tepebaşı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır.

2019-2020

2019 yılında Yaşar Holding, TÜSİAD-Global Compact Türkiye-SKD iş birliğinde oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ni imzalayarak plastik kirliliği ile mücadelede gönüllü ilk 26 şirket arasında yer almıştır.

Pınar Süt ve Pınar Et, 2019 yılında da gönüllülük esaslı olan CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı Raporlamaları yapmıştır. CDP İklim Değişikliği ve Su Programında Pınar Et’in derecelendirme notu B olarak gerçekleşmiştir.

Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Call to Action Platformu tarafından 2019 yılı Impact Champions (Etki Şampiyonları) programına dâhil edilmiştir. Proje ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız (https://www.pinarenstitusu.org.tr/tr/).

2019 yılında Pınar Su ve İçecek AR-GE çalışmaları ile birlikte su ve içecek sektörlerinde yeni ürün geliştirmeyi ve inovasyonu desteklemek amaçlarıyla bir merkez kurmuştur.
Pınar Süt Türkiye 2020 CDP Programında İklim ve Su Liderleri arasında yer alarak A- notu alırken, Pınar Et, CDP Karbon ve Su Ayak İzi çalışmalarıyla iklim değişikliği ve su güvenliği programında B notu almıştır.

Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi “Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası” etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen yıllık forumda, “The Impact Management Journey” oturumunda “örnek kapsayıcı iş modeli” olarak Türkiye’yi temsil eden tek proje olmuştur ve Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla İzmir’de gerçekleştirilen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü ile de taçlandırılmıştır.
(https://www.pinarenstitusu.org.tr/tr/)

2021

Yaşar Holding, United Nations Global Compact’in iş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için hayata geçirdiği Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programının katılımcı şirketleri arasında yer almıştır. 44 ülkede uygulanan ve Türkiye’den 25 şirketin katıldığı programda şirketlerin üst yönetimde kadın sayılarını artıracak hedefler koyması ve bu doğrultuda eylem planları hazırlaması amaçlanmaktadır.

Yaşar Holding, İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında 2023 yılına kadar 90 ton plastik azaltımı olarak belirlediği hedefini 2021 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirmiştir.

Global Compact tarafından İklim Hedefleri Hızlandırma Programı’na dahil olunmuş, bilim temelli hedef belirleme yönünde çalışmalara başlanmıştır.

CDP kapsamında Pınar Süt ve Pınar Et, 2021 yılında “Yönetim” seviyelendirmesi içinde yer alarak su güvenliği alanında B, iklim değişikliği alanında B- notu ile derecelendirilmiştir.

 
Paylaş