İcra Başkanı’nın Mesajı

Değer Zincirimizin Her Halkasına İyi Bakıyoruz

İş dünyası; dijitalleşme, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti şeklinde özetlenebilecek oyun değiştirici gelişmeler nedeniyle radikal bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır.

Yaşanan değişim ve dönüşüm sadece iş dünyasını değil, her birimizin bireysel yaşamını da etkilemektedir. Ayrıca, içinde bulunduğumuz dünyayı, paydaşlarımızı daha iyi anlamamıza yarayan fırsatları da beraberinde getirmektedir.

İşte bu noktada sürdürülebilir kalkınma kavramı yepyeni bir yaklaşımla Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve 17 başlıkta hedefler belirlenmiştir. Yeni yaklaşım ve hedefler iş dünyasına da stratejilerini gözden geçirmesi için önemli ipuçları vermiştir.

Uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Yaşar Topluluğu şirketleri olarak, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz etik, hesap verebilir ve dürüst iş yapma anlayışımızdan ödün vermeden yeni yol haritamızı, sürdürülebilir kalkınma politikamız çerçevesinde çizdik.

Yaşar Topluluğu şirketleri “daha iyi bir yaşam için” yarattığı değeri, değer zincirinin her halkasına “iyi bakarak” paylaşmaktadır.

İşimize, topluma, tüketicilerimize, çalışanlarımıza, çevremize, müşteri ve iş ortaklarımıza sürdürülebilirlik kapsamında olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Biliyoruz ki, sorumluluğumuz yasal uygunluğun çok ötesinde. Bu bilinçle 2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni gönüllü olarak imzaladık. Bu bilinçle yasal zorunluluğumuz olmadan 10 şirketimizin karbon ayak izini her yıl ölçtük, 2020 yılı için azaltım hedefi verdik, azaltım stratejilerimizi geliştirdik ve ulaştığımız azaltım rakamını açıkladık. Yine bu bilinçle, su ayak izi hesaplamalarımızı dört tesisimizde başlattık. Pınar Süt Şanlıurfa fabrikamızı da bu yıl su ayak izi hesaplamalarımızın kapsamına aldık. Ayrıca, su riski raporlarımızı hazırladık.

Sürdürülebilirlik için şeffaflaşmanın önemine inanarak, sürdürülebilir bir dünya için risklerin azaltılması yönündeki çalışmaları ile dikkat çeken CDP (Karbon Şeffaflık Programı)’ye su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olduk.

Toplumsal barışın ve iş birliği ile yardımlaşmanın öneminin daha iyi anlaşıldığı dünyamızda gönüllü çalışmaların ve gönüllülerin desteklenmesi amacıyla “Yaşar Gönüllüleri Platformu”nu kurduk. Yapılan eğitim çalışmaları ile, kurumsal değerlerimize uygun projeleri hayata geçirmeye başladık. Amacımız daha iyi bir yaşam için, şirketlerimiz tarafından yaratılan değeri toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirmektir. Çalışanlarımızın zaman ve emek olarak ortaya koyabilecekleri gönüllü katkıları daha büyük gönüllülük projelerinde değerlendirmek için çalışıyoruz.

Kadının güçlenmesi için çalışan kadınlarımızın yeteneklerini ve bilgisini bir adım daha ileriye götürecek projelerimize önem veriyoruz.

GRI G4 raporlama standardı ile hazırladığımız Yaşar 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu siz paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Mehmet Aktaş
İcra Başkanı

 
Paylaş