X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Selim Yaşar: “Pınar ve Dyo başta olmak üzere tüm markalarımızla birer dünya markası olmayı hedefliyoruz.”

Gıda ve boya sanayiinin öncüsü Yaşar Topluluğu, 71. Kuruluş Yıldönümünü yurt içi ve yurt dışından gelen yöneticilerinin bir araya geldiği “daha iyi bir yaşam için” temalı törenle kutladı. Törene Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar da katıldı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “ Topluluğumuzun 71.yaşını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Topluluğumuz her yıl büyümesini sürdürüyor. Aslolan Türkiye’nin büyümesi. Özel sektör de Türkiye’nin büyümesi için önemli. Özel sektör büyümesini sürdürürse, Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girer. Türkiye’nin en büyük ve köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak yolculuğumuza bundan 71 yıl önce İzmir’de başladık. 71 yaş bizim için bir gurur vesilesidir. Kuruluş yıldönümlerimizde nerede olduğumuzu, nereye doğru gittiğimizi ve hedeflerimizi  paylaşıyoruz.  Başarı önemlidir, ancak asıl önemli olan başarının devamıdır. Hızla gelişen dünyanın değişim ve gelişimine ayak uydurarak başarımızın devam edeceğine inanıyorum. Biz, çalışanlarımız ve aileleri, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, kısacası etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 1 milyon kişilik büyük bir aileyiz. Markalarımız  bizim dünyada dalgalanan bayrağımızdır. Pınar ve Dyo başta olmak üzere tüm markalarımızla birer dünya markası olma hedefindeyiz” dedi.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş; “ Bugün önümüzde 71 yıllık bir gurur  tablosu var. Yaşar Topluluğu “daha iyi bir yaşam için” faaliyetlerini sürdürüyor. Daha iyi bir yaşam için hedefimiz; çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize; tüm paydaşlarımıza “iyi bakmak”tır. Topluluğumuzun tarihi, sürdürülebilirlik çalışmaları ile doludur.

Yaşar Topluluğu olarak ekonomik anlamda misyonumuz verimlilik anlayışıyla üretmek, insan hayatına değer katmaya devam etmek, yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek; sosyal olarak misyonumuz 40 yılı aşkın süredir devam eden projelerimizle, eğitime, kültüre, sanata ve spora olan desteğimizle toplumun gelişimine katkı sağlamayı sürdürmek; çevresel misyonumuz ise tüm faaliyetlerimizde kaynak kullanımını azaltmak, dünya kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır.Bu kapsamda karbon ayak izimizi 2020 yılına kadar ton başına % 15 azaltma hedefindeyiz.”  

Kuruluş yıldönümü kutlama ve hizmet onurlandırma töreni geleneğini sürdüren Yaşar Topluluğu 71’inci kuruluş yıldönümünü Çeşme Altın Yunus Oteli’nde gerçekleşen törenle kutladı. Yaşar Topluluğu yöneticilerini “daha iyi bir yaşam için” temasıyla bir araya getiren ve sürdürülebilirlik anlayışının vurgulandığı törenin karbon dengelemesi yapılarak 1000 adet fidan dikildi. Törende Topluluk’ta 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 kıdem yılını tamamlayan 42 yöneticiye sertifika verildi.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş