Yaşar Holding Nisan - Mayıs - Haziran, 2014

e-bülten

Nysa Kazılarına Destek Verildi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Resmi Senedi'nde belirlenmiş olan kültür ve tarihimizi tanıtma ve koruma hizmetleri, arkeolojik kazıları destekleme, bulgularını yayınlama, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak toplumların bilgilerine sunma görevleri doğrultusunda; 1998 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Bilimsel Danışmanlığı'nda ve Aydın Müzesi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Aydın-Sultanhisar'daki Nysa Arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır.

2014 yılında da Nysa kazılarına maddi destek vermiş ve ören yerinde kullanılmak üzere Vakfa ait araç tahsis edilmiştir.