Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme gibi yüce duygu ve düşünceler ile  1974'te İzmir'de merhum Durmuş Yaşar tarafından kurulmuştur.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın amaçları "Eğitim Hizmetleri"  ve "Kültür Hizmetleri" olarak iki ana grupta toplanabilir.

        

 

ÇEŞME ALTIN YUNUS SANAT GALERİLERİ'NDE YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KOLEKSİYON SERGİSİ 19 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE 19.30'DA AÇILIYOR.

36.DYO RESİM YARIŞMASI BAŞLADI.

KATILIM BELGESİ

ŞARTNAME

36th of DYO PAINTING ART CONTEST HAS STARTED

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

SPECIFICATIONS

Hür teşebbüs olarak Atatürk İlkelerinin, O'nun düşünce ve prensiplerinin, kültür ve sanat zenginliklerimizin, nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmak görevimizdir. Bugünün gençliği Atatürk ilkelerini koruyacak, sanat ve kültürümüzü yaşatacak, daha da zenginleştirecektir. Gençlerimiz için ne yapılsa azdır. <Selçuk YAŞAR>