Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme gibi yüce duygu ve düşünceler ile  1974'te İzmir'de merhum Durmuş Yaşar tarafından kurulmuştur.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın amaçları "Eğitim Hizmetleri"  ve "Kültür Hizmetleri" olarak iki ana grupta toplanabilir.

        

 

2014 -2015 YILINDA YENİ BURS KONTENJANI AÇILMAYACAKTIR

36. DYO RESİM YARIŞMASI KATALOĞU

SELÇUK YAŞAR SANAT GALERİSİ' NDE FATİH MİKA' NIN GRAVÜR SERGİSİ 05 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ AÇILDI.

36. DYO RESİM YARIŞMASI ADANA SERGİSİ 18 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE 75. YIL SANAT GALERİSİ'NDE AÇILIYOR.

Hür teşebbüs olarak Atatürk İlkelerinin, O'nun düşünce ve prensiplerinin, kültür ve sanat zenginliklerimizin, nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmak görevimizdir. Bugünün gençliği Atatürk ilkelerini koruyacak, sanat ve kültürümüzü yaşatacak, daha da zenginleştirecektir. Gençlerimiz için ne yapılsa azdır. <Selçuk YAŞAR>