Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme gibi yüce duygu ve düşünceler ile  1974'te İzmir'de merhum Durmuş Yaşar tarafından kurulmuştur.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın amaçları "Eğitim Hizmetleri"  ve "Kültür Hizmetleri" olarak iki ana grupta toplanabilir.

        

 

2014 -2015 YILINDA YENİ BURS KONTENJANI AÇILMAYACAKTIR

36. DYO RESİM YARIŞMASI KATALOĞU

Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde Güngör İblikçi' nin Resim Sergisi 12 Mayıs 2015 tarihinde açılacaktır...

36.DYO Resim Yarışması Ankara Sergisi CERMODERN Sanatlar Merkezi'nde 06 Mayıs Çarşamba günü açılıyor

Hür teşebbüs olarak Atatürk İlkelerinin, O'nun düşünce ve prensiplerinin, kültür ve sanat zenginliklerimizin, nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmak görevimizdir. Bugünün gençliği Atatürk ilkelerini koruyacak, sanat ve kültürümüzü yaşatacak, daha da zenginleştirecektir. Gençlerimiz için ne yapılsa azdır. <Selçuk YAŞAR>