Eğitim Bursları

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın önde gelen amacı Türkiye’nin en önemli kaynağı olan

gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde, yüksek ve 

orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları 

kısıtlı (Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat,

Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği,Mimarlık, Veterinerlik,

Su Ürünleri bölümlerinde eğitim gören) öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği  

çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 5445 öğrencinin

eğitimine katkıda bulunulmuştur.

 

       BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

       1- Başarılı öğrenci olmak,
       2- Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
       3- Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.

       4- Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde eğitim görmüyor olmak.

 

 

 

 

 

 

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenci belgesi

2- Okuldaki başarı durumunu gösteren resmi belge,
    - Üniversiteye bu yıl kayıt olanlar için YGS ve LYS sonuç belgesi,
    - Yüksek lisansa yeni kayıt olanlar için ilgili enstitüden belge,
    - Ara sınıflarda öğrenim görenler; genel not ortalamasını gösteren öğretim

kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
3- Disiplin durumunu gösterir resmi belge,
4- Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
5- Ücretler ve maaşlar(emekli) için son ayın bordro fotokopisi,
6- Serbest meslek sahipleri için geçmiş yılın vergi levhası fotokopisi,

7- Kira sözleşmesinin fotokopisi,
8- Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
9- İki muteber kişiden referans mektubu.


ÖNEMLİ NOT

Formda sorular öğrenci tarafından cevaplandırılacaktır. Verilen cevapların eksik ve/veya yanlış olması halinde ödenen burs kesilir ve burs tutarı kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Öğrencinin yaşının 18’den küçük olması halinde form velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Doldurulan form ile istenilen belgelerin aslı son burs başvuru tarihinden önce Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nda olacak biçimde gönderilmelidir.

MS Excel ile hazırlanmış Burs İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirim Formunu aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sağlayabilirsiniz:

1. Aşağıdaki linki kullanarak dökümanı açın ve çıktısını yazıcıdan alın.

2. İzmir’de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na ya da İstanbul ve Ankara Yaşar Holding Temsilciliklerine başvurun.

 

Ankara Temsilcilik

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Ali Suavi Sok. No:11

06570 Maltepe-Ankara

 

İstanbul Temsilcilik

Setüstü No:23

34427 Kabataş-İstanbul