Yaşar Holding Nisan - Mayıs - Haziran, 2016

e-bülten

“OTİZM VE ERGENLİK” ADLI PANEL 20 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen panelde otizmli bireylerin ergenlik yaşlarında karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri sunuldu. Otizm konusundaki çalışmaları destekleyen, Güzelbahçe’de otizmli öğrencilerin eğitim görmesi ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla bir de okul yaptıran Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada “Otizm ayı” olarak kabul edilen Nisan ayında ‘’Otizm ve Ergenlik’’ konulu bir panel düzenledi.

Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen panelin oturum başkanlığını Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar yaptı. Çalışma hayatı boyunca ağırlıklı olarak otizm alanında çalışan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Melda Akçakın panele “Otizmi Anlamak ve Anlatmak” isimli konu başlığı ile, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr. Burcu Özbaran “Otizmde Ergenlik Döneminde Görülebilecek Psikiyatrik Durumlar ve İzlem” isimli konu başlığı ile, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Ayten Uysal Düzkantar “Cinsel Gelişim ve Tacizden Korunma Becerilerinin Edinimi” isimli konu başlığı ile ve ODER Otizm Derneği Başkanı Ergin Güngör “Ergen Otizmli Ailesini Zorlayan Deneyimler ve Erken Dönem İçin Öneriler” isimli konu başlığı ile konuşmacı olarak katıldığı panele, İzmir’de otizm üzerine eğitim veren okulların öğretmenleri, rehberlik araştırma merkezi çalışanları, liselerin ilgili bölümlerinde eğitim veren ve öğrenim gören öğretmen ve öğrenciler ile otizmli çocukları bulunan aileler katıldı.

500’e yakın katılımcının olduğu panelin açılış konuşmasını yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Türkiye’de 1 milyona yakın, İzmir’de ise 7 bini aşkın otizmli bireyin yaşadığının tahmin edildiğini, otizmin toplumumuzda yeteri kadar bilinmediğini ve farkındalığın artırılması için çalıştıklarını söyledi. Selim Yaşar, Otizmli çocuklar, fiziki şartlar tam olsa da iletişime büyük oranda kapalı olduklarından bireysel eğitim almaları zorunludur. Bu sebeple ailelerin öncelikli olarak bu farklılığı erken yaşlarda farketmesi ve hemen uzman kuruluşlara başvurup çocuklarını eğitime başlatmaları gerekiyor. Otizmli çocukların hepsi kendine özeldir ve farklıdır. Aile, doktor ve eğitimcinin iş birliği içinde sabırla çalışmaları gerekiyor. Ayrıca, kazanılan deneyimlerin paylaşılması da önemli. Biz, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, “Otizm farkındalık ayında spesifik bir konuya ışık tutmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.