Yaşar Holding Temmuz - Ağustos - Eylül, 2015

e-bülten

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’NDAN KARŞILIKSIZ BURS

İzmir’de 1974 yılında kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 2015-2016 öğretim yılında 140 öğrenciye Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 ay karşılıksız burs verecektir.

Bugüne kadar 5826 öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 2015 – 2016 eğitim yılında, Devlet üniversitelerinin, işletme, işletme mühendisliği, turizm işletmeciliği, iktisat, kimya, kimya mühendisliği, makina mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, veterinerlik ve su ürünleri bölümlerinde öğrenim gören yüksek lisans, lisans ve yüksek okul öğrencilerine ve Anadolu Meslek Liseleri’nde öğrenim gören yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Vakfın Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verecektir. Burs ücretleri 9 ay boyunca Ekim ve Haziran ayları kapsayacak şekilde, Y.Lisans, Lisans ve Yüksekokul için 375.-TL, ortaöğretim için ise 150.-TL olarak belirlenmiştir.