Yaşar Holding Nisan - Haziran, 2013

e-bülten
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı e-bülten

Nysa Kazıları'na desteğe devam...

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Resmi Senedi'nde belirlenmiş olan kültür ve tarihimizi tanıtma ve koruma hizmetleri, arkeolojik kazıları destekleme, bulgularını yayınlama, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak toplumların bilgilerine sunma görevleri doğrultusunda; 1998 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı bilimsel danışmanlığında ve Aydın Müzesi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Aydın-Sultanhisar'daki Nysa Arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına katkıyı sürdürmektedir.

Vakıf 2013 yılında da Nysa kazılarına maddi destek vermeye devam etmekte ve ören yerinde kullanılmak üzere Vakfa ait araç tahsis edilmektedir